Mặt bằng HC Golden City tầng 16 -25

Mặt bằng HC Golden City tầng 16 -25

Mặt bằng HC Golden City tầng 16 -25

NHẬN BÁO GIÁ