Mặt bằng HC Golden City tầng 3 -15

Mặt bằng HC Golden City tầng 3 -15

Mặt bằng HC Golden City tầng 3 -15

NHẬN BÁO GIÁ