Mặt bằng từ tầng 6 đến 22 TSG Lotus Sài Đồng

Mặt bằng từ tầng 6 đến 22 TSG Lotus Sài Đồng

Mặt bằng từ tầng 6 đến 22 TSG Lotus Sài Đồng

NHẬN BÁO GIÁ